Odbourání stresu terapeutickými ladičkami

Ošetření lze  přímo zaměřit na:

"dostat nervy do rovnováhy, při ztrátě motivace, nebo lze podpořit kreativitu, lze zacílit jako podporu životního směřování, nebo upokojení úzkosti, jako podporu kvalitního spánku, rovnováhu trávení, lze působit  přímo na smutek kdy má člověk pocit, že se přímo topí v bahně, nebo při smutku, který přechází až do hněvu, také lze zacílit na uzemnění..."

      Vibrace ladiček uvolňují stagnující energii v těle, nahromaděné negativní emoce a napětí v organismu, uvolňují do těla endorfiny a nalaďují tak naše tělo na proces "sebeléčení".

Terapeutické ladičky působí na organismus celistvě, tj na úrovni těla, mysli i duše a harmonizují tělo.

      Víme, že určité zvukové vibrace nás uklidňují a působí na náš organismus harmonizující (klasická hudba, relaxační hudba, déšť, tok vody ...).

      Známé jsou také výsledky japonského profesora Masaru Emota s vodou, který na fotografiích krystalů vody dokázal, jaký vliv na vodu mají vibrace hudby či slov (viz kniha "Poselství vody"). Jelikož těla rostlin, živočichů a lidí jsou v převážné míře tvořeny z vody (tělesných tekutin), přesně stejné výsledky byly zaznamenány i u nich. Důkazy prospěšných a destruktivních vibrací a toho, jak silný je jejich vliv zaznamenali pokusy, při kterých se rostlinám, zvířatům a lidem po delší dobu pouštěla ​​hudba různých stylů. Výsledky potvrdily, že při hudbě big beatové a rockové chřadli, ale při Bachovi či Mozartovi se jim naopak dařilo skvěle. Pokud však tělo, mysl i duch zůstávají v neustálém cyklu vysílání destruktivních vln, dochází k poruchám v proudění energie a k chorobným změnám v organismu.

 Jak probíhá ošetření?

Za pomoci speciálních ladiček a jejich správnou kombinací docílíme naprostého uvolnění klienta, dochází k harmonizaci a k nastartování samoléčení.... Je to velmi, velmi příjemné a účinné ošetření na lůžku.