Reflexní terapie

V "roletě" najdete možnosti reflexní terapie, které máme v nabídce. Jedná se jak o klasické ošetření RT plosky nohy, tak přímo o reflexní diagnostiku, kdy odhalíme problémové orgány v těle a hlavně, které způsobily, že se některý  z nich cítí v "nepohodě", dále potom cílenou, unikátní metodu přímo zaměřenou na pohybový aparát a v neposlední řadě najdete RT - obličeje. Vše provádíme jako ošetření, ale také Vás to můžeme naučit, formou kurzu. Dokonce učíme i laiky, nejen maséry.

Tato technika je velmi jednoduchá, může se jí naučit každý a to během chvilky a v případě pochybení nepředstavuje žádné nebezpečí! To je obrovská deviza pro ty, kteří chtějí tuto metodu vyzkoušet, nebo se jí naučit.

Reflexní terapie  mě oslovila již před 19 lety, a to natolik, že jsme se jí po dlouholetých zkušenostech rozhodly i vyučovat a rozšiřovat jí dál tak, jak si to zaslouží. Reflexní terapie nám pomáhá každý den, buď jako preventivní léčba, nebo pokud je nutné, jako nástroj k vyléčení určitého problému.

Díky reflexní diagnostice máme tu nádhernou možnost – nejenom odstranit následek, ale hlavně najít příčinu problému – nemoci. K reflexní terapii přistupujeme opravdu s úctou a respektem. Úžasné na tom je, že plosky nohou, dlaně nebo obličej máme stále „po ruce“. Chceme zde na webových stránkách otevřít ve fóru novou sekci – zkušenosti masérů a především reflexních terapeutů. Myslím si, že příběhy, kdy reflexní terapie pomohla vyléčit nemoc nebo zmírnit problém budou zajímat mnohé lidi, kteří nechtějí jen polykat chemické léky . Je skvělé, že existuje možnost, jak se sám zapojit do léčby a obnovení sil organismu. Mnozí se vylekají, když dochází k detoxikační fázi. Sama jsem jí prodělávala dost brutálně.

Může nastat teplota, tmavá a páchnoucí moč, bolest hlavy, svalů, výtoky a další možné projevy. Kdo vytrvá a nezalekne se, naopak si uvědomí, že uložený balast, toxiny musí tělo vyloučit, vytrvá a zakrátko nastává fáze uzdravování. Neumím ani slovy popsat ten úžasný okamžik, když jdete na kontrolu k svému lékaři a on s údivem nechápe, jak je možné, že ten nemocný orgán je zcela v pořádku? Sama jsem takový „zázrak“ zažila a řeknu Vám, ten pocit byl vážně úžasný. Já osobně reflexní terapii vděčím za mnohé.

Zdraví je vážně k nezaplacení. Tento dojem získáme vždy, když sledujeme vývoj našeho zdravotnictví. Zaplatit lze jen zmírnění nebo léčení nemocí, ale o udržení svého zdraví se musí snažit každý sám.

Reflexní terapie nabízí šanci, jak si jednoduchým způsobem zachovat nebo obnovit zdraví. V celostní koncepci přírodní medicíny už zaujímá pevné místo a stále častěji se používá k svépomoci.

Základy reflexní terapie

Základy reflexní terapie vycházejí ze známého poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům nebo oblastem těla. Na šlapkách nohou jsou tedy reflexní plošky celého těla. Dalo by se říci, že chodidlo vlastně představuje celé lidské tělo. Stejné plošky jsou na rukou. K řádnému využití této metody je ovšem nutné znát spolehlivý postup, jak potřebné reflexní plošky najít a jak jimi působit na funkci určitého systému.

Komu reflexní terapie pomáhá?

Reflexní terapie pomáhá téměř každému, od dětí až po seniory. Je třeba porozumět tomu, že nepomáhá jen nemocným, ale hlavně pomáhá udržet celkové zdraví v nejlepším možném stavu.

Průběh ošetření

Klient se pohodlně posadí buď do křesla nebo na polohovací masérské lehátko, jeho nohy jsou vždy položené tak, aby všechny jejich svaly byly zcela uvolněné. Je důležitý i oční kontakt s terapeutem, klient se cítí příjemněji a hlavně má pocit bezpečí. Terapeut svýma rukama navazuje kontakt s chodidly především tím, že na začátku provede několik pohybů spíše hladících, čímž ale získává ihned v první fázi kontaktu přehled o stavu statiky chodidla, stavu pokožky chodidla, teplotě pokožky,stavu tkáně a jejího napětí. Pokud při této první fázi zjistí odchylky od normálu, ihned se zaměří na místo této odchylky, tím na maximálně možné vyhodnocení dané abnormality a podle toho pak upraví celý průběh ošetření. Já často ráda používám – chodidlo je display člověka.

Při první masáži se musí prohmatat všechny reflexní zóny, tedy vlastně celé chodidlo. Podle reakce jednotlivých reflexních plošek se pak určí pořadí ošetřovaných plošek, a tím se do masáží uvede určitý systém. Při případné bouřlivé pacientově reakci se ihned sníží intenzita masáže. Díky tomuto systému se najde nejenom přetížený orgán, ale hlavně, orgán který toto přetížení způsobil. Zjednodušeně řečeno, najdeme jak problém, tak odhalíme příčinu. Samozřejmostí každého ošetření je podrobné vysvětlení problému , na plosku nohy vždy klientovi nakreslíme plošky, které si bude sám doma ošetřovat, a přidáme další rady, jak tělo detoxikovat a nastartovat tak samoozdravný proces.